Vergroten van het creatievermogen

Heeft u wel eens het gevoel dat er meer in uw mensen zit? Wilt u het potentieel gebruiken voor procesverbetering en product innovatie?

Er zijn tal van belemmeringen (blokkades), zowel persoonlijk als op het werk, die zorgen dat medewerkers maar een deel van hun creativiteit gebruiken. Brainstorming helpt dan niet, te veel open deuren worden aangehaald.

Onze mensen zijn getraind om blokkades weg te nemen of om mensen te leren ermee om te gaan. Zodoende maken we creativiteit los. Omdat wij deze creativiteit richten op een specifiek probleem of thema, maakt u optimaal gebruik van uw mensen. Niet eenmaal, maar keer op keer, want losmaken van creativiteit is een vaardigheid.


Een goed idee heeft pas maximaal effect als het wordt uitgewerkt en verankerd in processen

Wat levert creativiteit u op? Dit is uiteraard vooraf niet te zeggen. Dat hangt af van de impact op de processen, besparingen en nieuwe business. Vast onderdeel van dit traject is dat wij samen met de medewerkers ideeën en concepten onderbouwen met een business case. Zodoende kunt u een afgewogen beslissing nemen.

Onze aanpak:

Samen met u bepalen wij de richtinggevende vraag (aandachtsgebied)
Wij maken creativiteit los bij uw medewerkers
Wij richten de creativiteit op de vraag voor maximaal resultaat
Uitkomsten van de creatiesessie onderbouwen wij met business cases