Over InnerVation:  Onze visie

We zijn een organisatie met een visie. Die visie houdt in dat organisaties meer evenwichtig en bewuster kunnen groeien door meer te halen uit de mensen die de organisatie vormen. Wij spreken dan niet alleen van groei in de traditionele zin van het woord (denk hierbij aan winst, omzet, aantal medewerkers, beurswaarde, etc), maar ook in immateriële betekenis. Net zoals een mens een beter mens kan worden, kunnen organisaties ook betere organisaties worden. De laatste tijd vraagt de markt ook steeds meer om maatschappelijk verantwoord ondernemen, en derhalve is de immateriële invulling van een onderneming uiteindelijk ook in traditionele termen uit te drukken.

Vanaf het begin heeft InnerVation zich tot doel gesteld een “rijke” organisatie te zijn en derhalve besteden wij veel aandacht om te groeien naar een evenwichtige organisatie op diverse bewustzijnsniveaus. We kijken dan naar een aantal aandachtsgebieden:

 Aandachtsgebied  Kernvariabelen
 Corporate Finance  Groei & Financiële Performance
 Corporate Fitness  Kwaliteit, Productiviteit & Efficiency
 Klant/Leveranciers relaties  Strategische Samenwerking & Partnership
 Corporate Evolution  Participatie, Lerend Vermogen & Innovatie
 Corporate Culture  Medewerker ontplooiing, Vertrouwen & Cohesie
 Maatschappelijk beleid  Maatschappelijke bijdrage