Over InnerVation:  Partners

Ed Overes
Hans Velders
Martin Feijen

Ed Overes
De carriere van Ed Overes kenmerkt zich door het daadwerkelijk creëren van veranderingen in grote organisaties. Na het behalen van diverse academische titels (Bedrijfskunde, Ruimtelijke Economie (beide Erasmus, Rotterdam) en een Master (Keulen)), is Ed in de (top)management consultancy terecht gekomen. Hoewel de focus van de opdrachten in het begin voornamelijk gericht was op ICT en klanten interactie, bleek zijn belangrijkste bijdrage het verbeteren van bedrijfsprocessen door het betrekken van de mensen bij de realisatie van ICT-oplossingen. Zijn motto: “beter goede mensen dan goede systemen, maar het liefste alletwee”.
Gaandeweg zijn carriere is de nadruk meer op de mens komen te liggen. Opdrachtgevers deden steeds vaker een beroep op het vermogen van Ed om processen te optimaliseren en medewerkers te motiveren. Ed heeft zich verder bekwaamd in het daadwerkelijk meetbaar maken en veranderen van (bedrijfs)culturen. Als er problemen zijn met medewerkers of u wilt veranderingen in de cultuur, maar u weet niet waar u moet beginnen: Ed kan u waarschijnlijk op een heldere manier inzicht geven over de te nemen stappen. “Ik vind het leuk om bij managers aan tafel te zitten, die zich realiseren dat er iets in de cultuur moet veranderen, maar niet weten hoe. Ik heb een bijzonder talent ontwikkeld om mogelijkheden te ontdekken in problemen, situaties en uitdagingen, en deze mogelijkheden te vertalen in concrete acties.”

naar boven


Hans Velders
Hans Velders is een facilitator en coach voor mensen uit het bedrijfsleven. Na zijn P&O opleiding begon hij als trainer/adviseur bij AKZO Nobel en werd daarna educational consultant bij Customer Loyalty in Hoofddorp. Hij heeft gewerkt voor AKZO Nobel, Libertel, Hewlett Packard, Sykes, Thematours en Koninklijke De Ruijter. Zijn ervaring beslaat het brede gebied van vaardigheidstrainingen (sociale vaardigheden, gesprekstechnieken) tot persoonlijke coaching en retrete-begeleiding. Zijn stijl kenmerkt zich als warm, eenvoudig en direct. Fundament daarvoor is openheid en eerlijkheid zowel naar de deelnemers als in het contact met de opdrachtgever. Creativiteit is immers niet te forceren. Hans heeft naast vaktechnische/groepsdynamische trainersopleidingen ook diverse internationale trainingen gevolgd waaronder NLP (master practicioner), Hypnose, en Science of Mind. Momenteel volgt hij een vierjarige healersopleiding in de Verenigde Staten.
naar boven

Martin Feijen
Martin Feijen is een allround veranderingsmanager met meer dan 20 jaar ervaring in diverse rollen op verschillende gebieden. Hij studeerde oorspronkelijk musicologie in Amsterdam en kwam later in aanraking met automatisering. Hij heeft jarenlang als ICT manager gewerkt in grote en kleine bedrijven, profit en non-profit, in diverse branches. De laatste jaren legt hij zich als consultant en projectmanager vooral toe op veranderingsmanagement, niet in de laatste plaats dat van zichzelf.
Vanuit eigen ervaring met componeren en musiceren, kent hij de creativiteitsdrempels van dichtbij. Vanuit zijn ervaring in het bedrijfsleven kent hij de obstakels die ontstaan bij het vrijmaken van creatievermogen in bedrijven. Hij is sterk in het afstemmen van de businesskant met de menskant en hij haalt met een open, enthousiaste aanpak het beste uit (groepen) mensen naar boven.
Martin laat zich inspireren door de boeken Kon Tiki van Thor Heyerdahl, en Liberating the corporate soul van Richard Barrett. Als hij piano speelt kiest hij voor Bach of het eerste deel van de Mondschein sonate. Op dit moment volgt hij een 2-jarige opleiding tot dirigent.
Hij is tevens natuurkundig therapeut (aangesloten bij de beroepsvereniging VNT). Zie ook www.healers.nl
naar boven