Meer grip op ziekteverzuim!

Ziekteverzuim is vaak een grote onzichtbare kostenpost. U denkt wellicht dat u er weinig grip op heeft. Toch zijn sinds 1 april de verplichtingen voor het preventief en curatief oplossen van ziekteverzuim zowel voor werkgevers als voor werknemers aangescherpt (Wet Verbetering Poortwachter). Geen wonder dat u maatregelen wilt nemen, maar:

U heeft onvoldoende inzicht in de achterliggende problematiek van de verzuimer. De problemen hebben vaak ook een privé-achtergrond

De vertrouwensrelatie tussen medewerker en bedrijf is in veel gevallen te broos om samen openlijk te praten over de situatie. Het samen zoeken naar oplossingen staat dan helemaal ver af van de betrokkenen.

Bij uitbesteding heeft u weinig grip op het proces, het resultaat laat zich niet of nauwelijks voorspellen en meestal duurt het traject te lang.


Wij de zorg, u de controle >>